M A Ł O G O S Z C Z  i  okolice

 

   

Małogoszcz - miasto w woj. świętokrzyskim (powiat jędrzejowski), oddalone o 30 km od Kielc
i 18 km od Jędrzejowa. Położony jest wśród wzgórz Pasma Przedborsko-Małogoskiego. Zamieszkuje go około 4300 mieszkańców.
Znany od XII w. (1136 r. Malogost) jako gród kasztelański, miasto od 1408 do 1869, kiedy to zostaje pozbawione praw miejskich. Po 127 latach (1.I.1996) Małogoszcz odzyskał prawa miejskie.
Zabytki: kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP z lat 1591-95, przy nim renesansowa plebania (XVI/XVII), na cmentarzu kościół św. Stanisława biskupa (1595).

Strona główna
Galeria zimowa
Galeria wiosenna
Galeria letnia
Małogoszcz nocą
Stare fotografie
MKS Wierna
Panorama
Budowa ratusza
Budowa obwodnicy
Chęciny
Jędrzejów
Przyroda
Moje kaktusy
Linki
Kontakt

 

 
 

 

 

Ważniejsze fakty z dziejów Małogoszcza

Rok

Wydarzenie

1136

wczesnośredniowieczny gród kasztelański wymieniony po raz pierwszy w bulli gnieźnieńskiej pod nazwą „Malogost”

1259/1260

Tatarzy spalili gród i podgrodzie na Ptaszyńcu

1260-1272

budowa nowego grodu

1340-1360

miasto zostało otoczone murami, a w jego centrum wzniesiono ratusz

1343

z rozkazu Kazimierza Wielkiego wzniesiono drewniany kościółek, który przetrwał aż do XVI wieku

1357

Małogoszcz został wymieniony jako ważna miejscowość targowa

1408

miasto uzyskało przywilej potwierdzający jego prawa magdeburskie oraz prawo składu na kamienie młyńskie

1497

pierwsza źródłowa wzmianka o działalności szkoły parafialnej

1512

na dokumencie rady miejskiej z Małogoszcza figuruje pieczęć - herb miasta

1540

Małogoszcz (część królewska) liczył 68 domów, a więc około 500 mieszkańców, zaś w części proboszczowskiej 150, łącznie około 650

1579

komisarze królewscy wytyczyli granicę pomiędzy gruntami miejskimi a wsią Bolmin

1591-1595

na miejscu dawnego drewnianego kościoła parafialnego wybudowana została świątynia murowana

1595

na wzniesieniu Babinek wybudowano kościółek św. Stanisława

1605-1615

budowa szpitala „Betanii” i przyległego kościoła św. Krzyża

1629

Małogoszcz (część królewska) liczył 146 domów

1655

miasto zniszczyły oddziały szwedzkie

1775

na mocy dekretu królewskiego usunięta została z miasta ludność żydowska

1788

miasto liczyło 179 domów (część królewska)

1794

po bitwie pod Szczekocinami zatrzymuje się w mieście armia Tadeusza Kościuszki

1795

Małogoszcz zagarnięty został w III rozbiorze przez Austrię

1817

Babinek staje się cmentarzem

1821

geometra Marian Potocki sporządził plan miasta Małogoszcz

1822

miasto liczyło 1009 osób

1827

rozebranie ratusza

24.II.1863

bitwa małogoska

1869

Małogoszcz zostaje pozbawiony praw miejskich

1914

do Małogoszcza wkroczyły oddziały państw centralnych, Niemiec i Austrii

1914-1915

ludność Małogoszcza koczowała w lasach kozłowskich, miasto zostało spalone

1917

wzniesienie na rynku pomnika T.Kościuszki

1921

Małogoszcz liczył 2198 mieszkańców

1938

w osadzie mieszkało 2440 osób, w tym około 500 Żydów

5.IX.1939

oddziały Wehrmachtu wkroczyły do Małogoszcza

IX.1942

ludność żydowska Małogoszcza została deportowana do getta w Jędrzejowie

14.I.1945

wyzwolenie Małogoszcza

1946

Małogoszcz liczył 1600 mieszkańców

1961

wybudowanie piętrowego budynku dla potrzeb szkoły

1964

otwarcie przedszkola

1971

rozpoczęcie prac przy budowie cementowni

1973

ustanowienie gminy Małogoszcz

1974

uruchomienie Cementowni „Małogoszcz”

1976

rozpoczęcie prac przy budowie nowej szkoły

1994

rozpoczyna swoją działalność Towarzystwo Przyjaciół Małogoszcza

1.I.1996

Małogoszcz staje się znowu miastem

Materiały źródłowe:
Kosik E., W kasztelańskim Małogoszczu, Kielce 1994

 

 

Strona główna | Galeria zimowa | Galeria wiosenna | Galeria letnia | Małogoszcz nocą | Stare fotografie | MKS Wierna | Panorama | Budowa ratusza | Budowa obwodnicy | Chęciny | Jędrzejów | Przyroda | Moje kaktusy | Linki | Kontakt

Ostatnia aktualizacja tej witryny:01-02-04